0 Items

Tel: (999)-2-87-92-95 / (999)-2-87-70-63

Ventilador Asus K42, X42 Series AMD

$ 0.00

KSB0505HB-AA83

N̼meros de parte:

KSB0505HB-AA83

Compatibilidades:

åÊ

ASUSåÊ
K42DåÊ
K42DRåÊ
K42DEåÊ
K42NåÊ
K42åÊ
X42DåÊ
X42åÊ
X42JåÊ
X42


Nota:åÊ •ÈÀEste ventilador es compatible con las laptops que traen procesador AMD